Thử phá hỏng huyền thoại “cục gạch” hồi sinh của Nokia

Nokia 3310 là chiếc điện thoại nổi tiếng với độ bền cao, làm rơi thôi thì rất khó hỏng, vậy danh tiếng đó có được truyền lại cho thế hệ “hồi sinh” 3310 đời mới nhất 2017 hay không?

Nokia 3310 là chiếc điện thoại nổi tiếng với độ bền cao, nếu chỉ lỡ tay làm rơi xuống đất thôi thì rất khó hỏng, vậy danh tiếng đó có được truyền lại cho thế hệ “hồi sinh” 3310 đời mới nhất 2017 hay không? Hãy kiểm chứng qua video thử độ bền dưới đây:

Khám phá cách để phá hỏng hoàn toàn “huyền thoại“ về độ bền 3310.

Nguồn: Phan Hoàng – Nguồn: Tech Insider (Dân Việt)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *